Handmade tăm tre

Handmade từ tăm tre là một loại nguyên vật liệu khá gần rủi với cuộc sống hằng ngày của chúng ta.

Nguyên liệu tăm tre có nhiều loại và kích cỡ khác nhau như: tăm tre loại nhỏ xỉa răng, tăm tre loại lớn xiên que, hay ngay cả đũa^^

Handmade từ tăm tre là một loại nguyên vật liệu khá gần rủi với cuộc sống hằng ngày của chúng ta.

Nguyên liệu tăm tre có nhiều loại và kích cỡ khác nhau như: tăm tre loại nhỏ xỉa răng, tăm tre loại lớn xiên que, hay ngay cả đũa^^