Mô hình nhà

nhà que kem , nhà trên cây độc đáo rất đơn giản , cắt một gốc cây nhỏ , làm một ngôi nhà que kem nhỏ đơn giản có của chính và ba cửa sổ xung quanh , gắn lên gốc cây nhỏ , gắn thêm cầu thang là được một món đồ rất đẹp và độc đáo để trưng bày .