Trang DIYYoutube.com ra đời nhầm mục địch phát lại những video hướng dẫn tự làm mọi thứ ở nhà theo chủ đề nhất định

Bản quyền video điều thuộc về chủ sở hữu của video đó trên kênh Youtube của họ.